Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
(διπλωματούχων, αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Πολιτισμού και τις Περιφέρειες)

ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε απάντηση στις φήμες περί επιβολής ΦΠΑ στις σχολές μας, που είναι Αναγνωρισμένες από το ΥΠ.ΠΟ., σας ενημερώνουμε
ότι ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΦΠΑ.


Σας παραθέτουμε έγγραφο του κ.Αθ.Παπαλυμπέρη, επίσημου λογιστή του σωματείου μας, όπου μας εξηγεί τους λόγους και γι αυτό, θα πρέπει να ενημερώσετε τους λογιστές σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
το Δ.Σ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 62 του Ν.3842/2010 καταργήθηκε η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), ήτοι η απαλλαγή από το ΦΠΑ της παροχής υπηρεσιών από συγγραφείς, καλλιτέχνες και ερμηνευτές έργων τέχνης προς άλλους υποκείμενους στο φόρο.

Η εν λόγω διάταξη ισχύει από 01.07.2010. Έτσι από την ημερομηνία αυτή όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από καλλιτέχνες, συγγραφείς και ερμηνευτές έργων τέχνης, στα πλαίσια της άσκησης του ελευθέριου επαγγέλματός τους, είτε απ΄ ευθείας στο κοινό είτε προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, υπάγονται στο ΦΠΑ. (ΠΟΛ 1100/24.06.2010)
Οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ 11%.

Με την ΠΟΛ 347/87 έχουν δοθεί διευκρινήσεις για την έννοια του καλλιτέχνη.

Καλλιτέχνης κατά την επιστήμη, είναι όποιος καλλιεργεί ή ασκεί κάποια από τις καλές τέχνες.

Κατά τη Διεύθυνση Καλών Τεχνών του Υπ. Πολιτισμού (έγγραφο 21284/1239/15.7.1987 Ν.Σ.Κ. 542/1987) καλές τέχνες είναι ο ειδικός κύκλος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δημιουργίας που παραδοσιακά περιλαμβάνει τη μουσική, τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική και την όρχηση (χορός).
Επίσης με την ΠΟΛ 347/87 διευκρινίζεται ότι νομικά πρόσωπα δεν είναι καλλιτέχνες ή εκτελεστές έργων τέχνης. Π.χ. Ομόρρυθμη Εταιρεία χορευτών δεν είναι καλλιτέχνης. Άρα καλλιτέχνες μπορεί να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή. Στην έννοια της εκπαίδευσης περιλαμβάνονται η προσχολική εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια, η τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή), η ειδική, για προβληματικά παιδιά, καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση. Αντίθετα, δεν εμπίπτει στην ανωτέρω απαλλακτική διάταξη, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ερασιτεχνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το ΦΠΑ ανεξάρτητα από το πρόσωπο που τις παρέχει (δηλ. Φυσικό, Νομικό, ή Ελεύθερο Επαγγελματία) και ανεξάρτητα από την ονομασία, με την οποία τα πρόσωπα αυτά φέρονται στις συναλλαγές (σχολή, σχολείο, άσυλο κ.λ.π.) αρκεί μόνο το γεγονός ότι οι εν λόγω φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης (σχολές, εκπαιδευτήρια, κλπ) να έχουν αναγνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από άλλη, κατά περίπτωση αρμόδια δημόσια αρχή.

Αντίθετα, δεν απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ερασιτεχνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα που πραγματοποιούνται:

Από σχολές εκμάθησης οιουδήποτε είδους χορού, ερασιτεχνικού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα (π.χ. χορού έντεχνου, χορού ντίσκο, τζαζ, ταγκό κλπ) οι οποίες δεν εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι ο νέος νόμος εντάσσει στο ΦΠΑ από 01-07-10 τους καλλιτέχνες μόνο σαν ελεύθερους επαγγελματίες και για τις κάθε είδους υπηρεσίες που παρέχουν προς οποιονδήποτε, όχι τις σχολές χορού που είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Πολιτισμού και παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης.

ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Mailing List

Εισάγετε το email σας για να είστε ενήμεροι για τα νέα του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.Social Networks

Ακολουθήστε το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε.


Εκδηλώσεις

11ο ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ - ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ GALA

Πρόγραμμα παραστάσεων

Επικαιρότητα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενική Συνέλευση Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. 2/10/2016 - Ετήσια διαφήμιση 2016

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017


Ψηφοφορία

Ποιο είναι το αγαπημένο σου χορευτικό είδος;

 Latin - Ballroom  
 Street - Modern  
 Κλασικός - Σύγχρονος  
 Ελληνικοί χοροί  
 Διεθνείς (Flamenco,Oriental κ.ά.)  
Copyright 2010 © SISXE - All rights reserved.  
designed n’ developed by  neted d & d team
Επικοινωνία